Τα πάντα για το Μωρό readyforbaby.gr
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 59 ΕΥΡΩ

Όροι Διαγωνισμού Pampers Monthly Box – Δωροκάρτα ΙΚΕΑ 500€

contestpampersikea

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «IECNET IKE» (καλούμενη εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Σουλίου 41, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). 

2. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από της 07/07/2023 ως και 16/07/2023. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Εταιρείας καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

4. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

5. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών κατά τη διάρκεια της ενέργειας και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Ωστόσο κάθε συμμετέχων  μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο για όλη τη διάρκεια ενέργειας.

O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην ενέργεια ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω:

Επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.readyforbaby.gr, τοποθετεί στο καλάθι αγοράς 1 οποιαδήποτε προιόν συσκευασίας Pampers Monthly Box (Pampers Active Baby Monthly, Pampers Premium Care Monthly, Pampers Pants Monthly, Pampers Premium Care Pants Monthly, Pampers Ninjamas Monthly) στο μέγεθος της επιλογής του και ολοκληρώσει την παραγγελία. Έγκυρες συμμετοχές είναι όσες παραγγελίες έχουν παραδοθεί και πληρωθεί. Κάθε έγκυρη παραγγελία είναι και 1 συμμετοχή.

Ο καταναλωτής αυτόματα κατά τη  διάρκεια της ενέργειας, με την αγορά των άνωθεν προϊόντων παίρνει μέρος στην ενέργεια.

Αποδέχεται τους όρους και ολοκληρώνει τη συμμετοχή. Ο συμμετέχων, με τη συμμετοχή του, συναινεί ότι είναι άνω των 18, ότι αποδέχεται τους όρους της ενέργειας, αλλά και τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται και η υποβολή της συμμετοχής στην ενέργεια. Η υποβολή συμμετοχής στην ενέργεια κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους τα οποία είναι: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, προσωπικό e-mail και ότι είναι άνω των 18 ετών.

Έτσι μπαίνουν στην κλήρωση με δώρο να κερδίσουν 1 Δωροκάρτα ΙΚΕΑ 500€ για (1) τυχερό νικητή.

6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα στις 21/7/2023 και ώρα 14:30. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδείξει (1) νικητή και 2 (δύο) αναπληρωματικούς. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

7. Η επικοινωνία με το νικητή θα γίνει μέσω τηλεφώνου και email. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα. Αν και ο 1ος επιλαχόντας δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον 2ο. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Η εταιρεία θα ανακοινώσει τον νικητή στο site της, αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το νικητή και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

8. Το δώρο παραλαμβάνεται μόνο από το δικαιούχο. Ο νικητής πρέπει να είναι παρών, να βεβαιώσει την ταυτότητά του επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο. Ο νικητής που δεν έχει παραλάβει το δώρο έως και έναν μήνα από την ημερομηνία της κλήρωσης χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επ’ αυτού και η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

9. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ.

11. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Οποιοσδήποτε δε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

13. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει μέρη αυτών των όρων ή και όλους τους όρους συμμετοχής στο σύνολό τους και ειδικότερα τους όρους περί των χαρακτηριστικών του επάθλου που θα κερδίσει έκαστος νικητής του διαγωνισμού, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να είναι υποχρεωμένος προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα readyforbaby.gr