Τα πάντα για το Μωρό readyforbaby.gr
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 59 ΕΥΡΩ

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (www.readyforbaby.gr)

1/ Ταυτότητα της επιχείρησης.

Το www.readyforbaby.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων παιδικών ειδών μέσω του διαδικτύου. To ως άνω ηλεκτρονικό κατάστημα δραστηριοποιείται στο χώρο παιδικών ειδών και συγκεκριμένα στην εμπορία βρεφικών και παιδικών ενδυμάτων, παιδικών καροτσιών, βρεφικών και παιδικών τροφών, παιχνιδιών και χαρτικών ειδών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση “www.readyforbaby.gr” υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα “www.readyforbaby.gr”, λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «IECNET ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ

«IECNET ΙΚΕ», εδρεύουσα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Σουλίου, αρ. 41, ΤΚ 17342, ΑΦΜ 800461760 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 123809801000 

2/ Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η “ www.readyforbaby.gr ” διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα ΟΦΕΙΛΕΙ να ΜΗ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.readyforbaby.gr. Ειδικότερα:


Ι. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων: Η παρούσα ιστοσελίδα (“www.readyforbaby.gr”) διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.Η ιστοσελίδα (“www.readyforbaby.gr”) διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διαγράφουν τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης, οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών της.
Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική, μερική ή περιληπτική) η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση των περιεχομένων του παρόντος site με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας της διεύθυνσης του www.readyforbaby.gr.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν.2121/1993 (Τεκμήρια) παρ. 1 Τεκμαίρεται ως δημιουργός του έργου το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δημιουργού. Το ίδιο ισχύει και αν εμφανίζεται ψευδώνυμο εφόσον το ψευδώνυμο δεν αφήνει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσώπου.
ΙΙ. Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου: Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του δικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Επιχείρησης, (β) Διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου ή Έδρα επιχείρησης (Οδός, αριθμός, Περιοχή, Πόλη, ΤΚ), (γ) Τηλέφωνο, (δ) E-mail, (ε) αριθμός fax, (στ) Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (είδος, αριθμός, CVV, ημερομηνία λήξης). Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την ταυτοποίηση των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη και αγοραστή, για την καταβολή του τιμήματος, την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της. Οι διαχειριστές του τόπου www.readyforbaby.gr μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου να καταγράφουν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνουν σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης των προϊόντων αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη/χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.
ΙΙΙ. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας: Η Πιστωτική Κάρτα του επισκέπτη/χρήστη για την εξόφληση παραγγελθέντων προϊόντων του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr” χρεώνεται μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.
IV. Cookies: Η ιστοσελίδα “www.readyforbaby.gr” δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσέλιδων του δικτυακού τόπου ΜΟΝΟ εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή κατά την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.
V. Δεσμοί ("Links to 3rd Party Websites"): Ο τόπος “www.readyforbaby.gr” δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες (websites) συναφούς ενδιαφέροντος ή και περιεχομένου, τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και δεν προστατεύονται από τους παρόντες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η “www.readyforbaby.gr” για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι τόποι ακολουθούν.
VI. IP Addresses: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα www.readyforbaby.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
VII. Επιπλέον, ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται:
• Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την έγερση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα αλλά είναι γενικότερα αντίθετες με την Ελληνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του.
• Να παρέχει πλήρη και αληθή στοιχεία εγγραφής, πληρωμής και παράδοσης (τα οποία θα ενημερώνει σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να υπάρχουν πάντα καταχωρημένα τα τρέχοντα πραγματικά προσωπικά στοιχεία). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσκεμμένη ανακρίβεια στα στοιχεία, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μη ολοκλήρωσης της εγγραφής ή άμεσης απενεργοποίησης (αν είναι ήδη ενεργός) του λογαριασμού του συγκεκριμένου πελάτη. Επίσης, αν τα στοιχεία που αφορούν την πληρωμή ή την παράδοση δόθηκαν λαθεμένα (εσκεμμένως), το “www.readyforbaby.com” δύναται να κινηθεί νομικά εναντίον του πελάτη, διεκδικώντας την αστική αποζημίωση για πάσης φύσεως ζημία που δύναται να προκληθεί καθώς και την ποινική δίωξη του δράστη.
• Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του (username, password). Υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Το www.readyforbaby.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για κακή χρήση ή διαχείριση του λογαριασμού του πελάτη από τυχόν απώλεια των κωδικών.
• Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό λογαριασμό του όταν δεν χρειάζεται άλλο την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

3/ Περιορισμός ευθύνης.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

4/ Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr”, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον δικτυακό τόπο “www.readyforbaby.gr”, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

5/ Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr” αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον δικτυακό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr” δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr” δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr” δεν εγγυώνται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου www.readyforbaby.gr δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

6/ Ασφάλεια.

Η εταιρία IECNET IKE αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. 

 • Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το email και ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας password, οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. 
Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλεται τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών. Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

 • Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία cPanel, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 256-bit.

7/ Τρόποι Πληρωμής

Προσπαθούμε να παρέχουμε όσο των δυνατών περισσότερους και ασφαλέστερους τρόπους πληρωμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

 • Με Αντικαταβολή

Η πληρωμή γίνεται όταν παραλαμβάνετε την παραγγελία σας στον αντιπρόσωπο της εταιρίας courier . Τα έξοδα αντικαταβολής είναι 2€ συμπεριλαμβανομένου φπα για ολόκληρη την Ελλάδα.

 • Μέσω Πιστωτικής και Χρεωστικής κάρτας 

Όλα τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας εισάγονται και επεξεργάζονται στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς με την οποία και συνεργαζόμαστε..

Οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές είναι οι: VISA και MASTERCARD από οποιαδήποτε τράπεζα και αν έχουν εκδοθεί.

 • Με PayPal

Πληρώνετε με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ή τον λογαριασμός σας PayPal μέσω της πλατφόρμας PayPal και σας στέλνουμε την παραγγελία σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.paypal.com

 • Πληρωμή κατά την παραλαβή σας από το κατάστημα

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα του readyforbaby και να πληρώσετε με μετρητά ή με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα

 • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Το ακριβές ποσό των χρημάτων μαζί με τα έξοδα μεταφοράς όλων των τραπεζών θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες στον ακόλουθο λογαριασμό με όνομα δικαιούχου: 

IECNET ΙΚΕ

Τράπεζα Πειραιώς: 
Λογαριασμός: 5036 060831 397
IBAN: GR50 0172 0360 0050 3606 0831 397

Διαφορετικά η παραγγελία θα ακυρωθεί από το κατάστημα.

8/ Ακύρωση Παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

 • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία
 • Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση».
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 2109901462 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου μας.
 • Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2109901462 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου μας, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς.

9/ Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση αγορών, μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς μέσο της φόρμας επικοινωνίας https://www.readyforbaby.gr/contacts ή τηλεφωνικά καλώντας στο 2109901462 ή μέσω email στο info@readyforbaby.gr εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε.

10/ "Δεσμοί" (links) προς άλλες ιστοσελίδες (sites)

Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr” δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (web sites) στις οποίες παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου www.readyforbaby.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

11/ Ενημερωτικά Δελτία (newsletters)

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (“www.readyforbaby.gr”) λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) μετά την παραγγελία του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του χρήστη από τις λίστες παραληπτών.

12/ Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου www.readyforbaby.gr δεν ευθύνονται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η παρούσα ιστοσελίδα ή οι διαχειριστές της σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή. Τέλος, η υπογραφή του χρήστη κατά την παραλαβή των αγαθών, που αποκτώνται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, δηλώνει ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σύμφωνα με την παραγγελία του πελάτη/επισκέπτη/χρήστη. Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει σταλεί λανθασμένα, ο πελάτης δεν πρέπει να υπογράφει σε καμία περίπτωση και τα προϊόντα θα επιστρέφουν στην έδρα της “www.readyforbaby.gr” με έξοδα και ευθύνη της.

13/ Πρόγραμμα επιβράβευσης και συλλογής πόντων Ready Family Club

Το κατάστημα www.readyforbaby.gr και η εταιρεία IECNET IKE παρέχει την δυνατότητα συλλογής πόντων και επιβράβευσης “Ready Family Club” των εγγεγραμμένων πελατών με την αγορά προϊόντων. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης αυτομάτως γίνεται μέλος και της οικογένειας του www.readyforbaby.gr και του προγράμματος συλλογής πόντων.
• Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι έχοντες συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ενήλικες).
• Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο του προγράμματος προνομίων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπολογισμού των πόντων, τη χρονική διάρκεια κατοχής των πόντων, του ύψους επιβράβευσης αγορών και εν γένει τα προνόμια που προσφέρονται στο μέλος από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος με sms ή email, εφόσον αυτά υπάρχουν διαθέσιμα στο μηχανογραφικό της σύστημα. Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, το πρόγραμμα προνομίων. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.
• Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος, ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, εφόσον ήδη με την παρούσα αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρείας.
• Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των πόντων και τα προνόμια δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ή να ανταλλαχθούν με χρήματα, παρά μόνο σε αγορές προϊόντων από το κατάστημα.
• Με τη διακοπή/διαγραφή του λογαριασμού του, ύστερα από απαίτηση του, το μέλος χάνει αυτομάτως τους τυχόν συγκεντρωθέντες πόντους και κάθε αντίστοιχο προνόμιο.
• Με τη δημιουργία λογαριασμού και την αποδοχή των όρων χρήσης ο αιτών αποδέχεται όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί διαμορφώνονται από την εταιρεία.
• Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του, ή του τηλεφώνου, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά είτε γραπτά. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκαιρα στην παλιά διεύθυνση.
• Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, απαίτηση ή παράπονο σχετικά με το πρόγραμμα και τη λειτουργία του, το μέλος θα πρέπει να απευθύνεται στην εξυπηρέτηση πελατών στο 210 990 1462 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-16:30.

14/ Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr”, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου “www.readyforbaby.gr” και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage